නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර

නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්‍රතිකාර සුන්දර කෙස් කළඹක් යූවතියකට ඉතා අලංකාර වූ වටිනා ආභරණයකි. සුන්දර සමක්, පිරිපුන් මුහුණක් සහ සුන්දර කෙස් කළඹක් යනු ඕනෑම යුවතියකගේ පොදු බලාපොරොත්තුවකි. කෙස් කලඹ…

Continue Reading නිරෝගී කෙස් කළඹක් සඳහ ඖෂධීය ප්රතිකාර

ගුණ පිරි මුරුංගා

 මුරුංගා යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකු හොඳින් හදුනන එළවළුවකි. මෙම ශාකය බොහෝමයක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ නිවෙස් වල දක්නට ලැබේ. මුරුංගා ගස අයත් වන්නේ Moringaceae කියන කුලයටයි. ඒ වගේම මුරුංගා ගසේ…

Continue Reading ගුණ පිරි මුරුංගා