කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව

කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යනු, ලොව පුරා සුලභව දැකිය හැකි සියලූම ජීවීන් තුළ හමුවන, තද තියුණු ගන්ධයක් ඇති අවර්ණ වායුවකි. එය බොහෝ විට එහි CO2 සූත්‍රය මගින් හැඳින්වේ. එය කාබන් චක්‍රයේ ප්‍රධාන…

Continue Reading කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව

ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය නිසි ආකාරයෙන් ප්‍රතිචක්රිකරණය කළ යුතු වන්නේ ඇයි?

ජංගම දුරකථනය හා බැටරිය වර්තමානය වන විට ලෝකය පුරා විශ්වීය සන්නිවේදන ජාලයක් ගොඩනැගී ඇති අතරම ගෝලීයකරණය සියළු ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතී. මේ හේතුව නිසාම සමාජයේ බොහෝ දෙනා අත…

Continue Reading ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ බැටරිය නිසි ආකාරයෙන් ප්‍රතිචක්රිකරණය කළ යුතු වන්නේ ඇයි?